O szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sofii umożliwia dzieciom obywateli polskich oraz dzieciom osób niebędących obywatelami polskimi naukę w zakresie Szkoły Podstawowowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania, prowadzi zajęcia edukacyjne w wybranych dniach tygodnia ustalonych w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny.

Kształcenie w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Sofii jest nieodpłatne. W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

Szkoła zajmuje parter budynku należącego do Ambasady RP w Sofii. Są tu dobrze wyposażone gabinety: polonistyczny, historyczny, geograficzno-przyrodniczy oraz sala lekcyjna dla uczniów klas I-III SP.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sofii powstał 20 stycznia 1975 roku i od ponad 45 lat cieszy się wielką sympatią środowiska. Szkoła spełnia ważną misję polegającą na krzewieniu polskości i języka polskiego poza granicami Polski. Tutaj uczniowie poznają polską literaturę, kulturę oraz historię.

 

Szkoła od lat współpracuje z polskimi instytucjami działającymi w Sofii: Ambasadą  i Konsulatem  RP w Sofii, z Instytutem Polskim, Parafią Katolicką oraz Polskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym im. "Władysława Warneńczyka". Dużą pomoc okazują szkole rodzice naszych uczniów na czele z Radą Rodziców.