Grono pedagogiczne

Kierownik

       Dorota Fater

Grono pedagogiczne 

Danuta Razmowa              nauczanie wczesnoszkolne

Joanna Patuła – Krasteva   język polski

Dorota Fater                    język polski, wiedza o Polsce, biblioteka szkolna

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:

 

       Wiesława Kumiega-Wataszka     specjalista

        Barbara Piątek-Dymitrow         woźna/sprzątaczka