Grono pedagogiczne

Kierownik

       Dorota Fater

Grono pedagogiczne 

Danuta Razmowa -             nauczanie wczesnoszkolne

Bożena Hristova –              język polski

Joanna Patuła – Krasteva - język polski, wiedza o Polsce

Dorota Fater –                  język polski, wiedza o Polsce, biblioteka szkolna

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:

 

       Wiesława Kumiega-Wataszka - specjalista

       Barbara Piątek-Dymitrow –      woźna/sprzątaczka