Szkoła Polska im. Władysława Warneńczyka przy Ambasadzie RP w SOFII Szkoła Polska im. Władysława Warneńczyka przy Ambasadzie RP w SOFII
O szkole

O szkole

Szkoła Polska im. Władysława III Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii umożliwia dzieciom obywateli polskich oraz dzieciom osób niebędących obywatelami polskimi naukę w zakresie szkoły podstawowowej i liceum ogólnokształcącego. Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania, prowadzi zajęcia edukacyjne w wybranych dniach tygodnia ustalonych w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny. Kształcenie w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Sofii jest nieodpłatne. W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

Czytaj więcej
O szkole

Szkoła Polska im. Władysława Warneńczyka przy Ambasadzie RP w SOFII

Adres:

1680 Sofia, ul. Bitola 6 Bułgaria