Szkoła Polska im. Władysława Warneńczyka przy Ambasadzie RP w SOFII Szkoła Polska im. Władysława Warneńczyka przy Ambasadzie RP w SOFII

O szkole

Szkoła Polska im. Władysława III Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii umożliwia dzieciom obywateli polskich oraz dzieciom osób niebędących obywatelami polskimi naukę w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania, prowadzi zajęcia edukacyjne w wybranych dniach tygodnia ustalonych w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny.

Kształcenie w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Sofii jest nieodpłatne. W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.

Szkoła zajmuje parter budynku należącego do Ambasady RP w Sofii. Są tu dobrze wyposażone gabinety: polonistyczny, historyczny, geograficzno-przyrodniczy oraz sala lekcyjna dla uczniów klas I-III SP.

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Sofii powstała 20 stycznia 1975 roku. Spełnia ważną misję polegającą na krzewieniu polskości i języka polskiego poza granicami Polski. Tutaj uczniowie poznają polską literaturę, kulturę oraz historię i geografię.

Szkoła od lat współpracuje z polskimi instytucjami działającymi w Sofii: Ambasadą i Konsulatem RP w Sofii, z Instytutem Polskim, Parafią Katolicką oraz Polskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym im. Władysława III Warneńczyka. Dużą pomoc okazują szkole rodzice naszych uczniów na czele z Radą Rodziców.